Мiкалай Лысаў
( бяз назвы )
1967
17,2 х 12<bR> Прыватная калекцыя