Віктар Саўчанка
Сховішча
2002
Афорт, меца-цінта 26,5 х 21